•  

Vi är bäst på

Vi utför och levererar tjänster innom följande arbetsområden

 • Livscykelkostnadskalkyler (LCC)
 • Ekonomisk utredning/kalkyl
 • Teknisk utredning/kalkyl
 • Energiutredning
 • Innomhusmiljö
 • Utbildning
 • Kontroll
 • Samordning
 • Besiktning
 • Projektledning
 • Forskning och utveckling
 • Drift- och underhållsinstruktioner
 • OVK, funktionskontroll av ventilationssystem
 • Ekonomiskt bygggande - Kretsloppssystem
 • vatten och avlopp
 • Fastbränsleteknik
 • Renrumsteknik
 • Sprinkler
 • Kyla
 • Värme
 • Värmepumpar
 • Luftbehandling
 • Radonproblematik
 • Styr-, regler-, och övervakningsteknik
 • Skadeutredning SBS (Sick Building Syndrom)