•  

Miljö & Kvalitet

TN System har sedan tidigt 90-tal systematiserat arbetat med miljö och kvalitetsfrågor. Gedigen erfarenhet under förnyelse och utveckling:

Miljö

Vi har aktivt arbetat enligt ISO 14001 och genomfört miljöinventeringar samt arbetat med uppsatta mål för att reducera vår påverkan på miljön inom vår verksamhet. Vi har nått långt och fortsatt arbete är viktigt men verksamhetens art ger inte väsentlig miljöpåverkan. För att ge arbetet en nytändning och säkra ett långsiktigt arbete med ständiga förbättringar har vi identifierat våra tre huvudsakliga områden med möjlighet till fortsatt förbättring och inarbetat detta arbete i vårt verksamhetsledningssystem.

Kvalitet

Vi har under flera år arbetat systematiskt i enlighet med ISO 9001 innehållande vår uttalade kvalitetspolicy, system samt kvalitetsplaner för att i uppdragen säkerställa kvalitetsarbetet. Också kvalitetsarbetet integreras i vårt verksamhetsledningssystem för att naturligare bli en aktiv del i våra processer.

Kvalitet, miljö och kompetens för dig som kund

Begreppen går igen i hela vårt kunderbjudande och vår kompetens bygger på att leverera långsiktigt effektiva, ekonomiska och miljömässigt väl valda lösningar för varje projekt. Detta är kärnan i vår verksamhet och säkerställer att vi bygger förtroenden. Genom att aktivt och systematiskt arbeta med kompetensutveckling underhåller vi spetskompetens och aktualitet inom våra teknikområden vilket ger möjligheter att stödja Dig som kund ur ett livscykelperspektiv i varje fråga.

Kvalitetspolicy

TN System skall leverera tjänster som uppfyller våra kunders krav och förväntningar. Vår ambition är att skapa långsiktiga kundrelationer. Vår verksamhet präglas av ett ärligt och seriöst uppträdande. Våra medarbetare är kompetenta och inser att varje prestation har betydelse för den totala kvaliteten.

Genom ständig utveckling och förbättring av våra tjänster skall TN System bibehålla och förstärka förtroendet hos våra kunder.